สังคม-ทั่วไป

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตจังหวัดตราด ภายใต้กิจกรรม “บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสะหงาด ต่อต้านการทุจริต”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial