เดือน: มิถุนายน 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการของผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial