CARAT 2019 ฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

เข้มข้นในทะเลระหว่าง ทร.ไทย-สหรัฐ ในการฝึกผสม CARAT 2019

CARAT 2019

พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม ทร.ไทย-สหรัฐ CARAT ประจำปี 2019 เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้จัดกำลังทำการฝึกในทะเล (SEA PHASE) ในการฝึกผสม

ซึ่งเป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2539 เรียกว่าการฝึกผสม CARAT 1995 โดยกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกร่วมกับหน่วยส่งกำลังภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกหรือ Commander Logistics Group Western Pacific ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ในผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม ทร.ไทย-สหรัฐ CARAT ประจำปี 2562 ยังได้กล่าวต่ออีกว่า
การฝึกผสม CARAT ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

CARAT 2019 ฝึกร่วม

โดยในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 25 โดยมีผู้บัญชา
การกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกฯ มีนาวาเอก อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก CARAT ของปี 2019 มี นาวาเอก Matthew J. Jerbi ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บัญชาการฝ่ายสหรัฐฯ

การฝึกการัต 2019 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผน การฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองกำลังสหรัฐฯ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญได้แก่ การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกปราบเรือดำน้ำ การฝึกดำน้ำและการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้น การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการสงครามเคมี-ชีวะCARAT 2019 กองทัพเรือ

ทั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐฯ จัดเรือเข้าร่วมทำการฝึกได้แก่ เรือ USS ANTIETAM- CG 54 (ANT) เรือ USNS MILLINOCKET – T-EPF 3 (MNT) เรือ USS PATRIOT- MCM 7 (PAT) เรือ USS PIONEER- MCM 9 (PIO) เข้าร่วมทำการฝึก ในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัด เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงรัตนโกสินทร์ และอากาศนาวี ประกอบด้วย เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบ F-27 (ฟอกเกอร์) เครื่องบินลาดตระเวน แบบ DO-228 (ดอร์เนีย)- เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S-70B (ซีฮอว์ค) เข้าร่วมทำการฝึกในทะเลครั้งนี้

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial