ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดจันทบุรี

ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดจันทบุรี ส่งเสริม สร้างศักยภาพเด็ก เยาวชนผ่านรูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดจันทบุรี” โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายศักนรินทร์ บวรกิจมณี รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี รักษาการแทนประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงาน

การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาวะปัญหาทางสังคมในปัจจุบันนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ของแม่ในวัยเรียน การใช้ความรุนแรง การค้ามนุษย์ ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกจำนวนมาก อาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังในอนาคตของสังคมและประเทศชาติเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพ และยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของปัญหาเหล่านั้น

ทำให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่าไปเป็นจำนวนมาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เล็งเห็นความสำคัญจึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม “ ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ จังหวัดจันทบุรี”

โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนผ่านรูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี จัดพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี ณ ตลาดทุบหม้อ วัดพลับบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ถนนเด็กเดิน เพลินวัฒนธรรม

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial