เลือกตั้งล่วงหน้า จันทบุรี มีผู้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก

เลือกตั้งล่วงหน้า ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 เขต เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้ที่ร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแสดงตัวขอใช้สิทธิ์ต่อแถวยาวเหยียด

วันที่ 17 มี.ค.62  ซึ่งเป็นวัน เลือกตั้งล่วงหน้า ของผู้มีสิทธิ์ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และ นอกเขตเลือกตั้ง บรรยากาศ หน่วยเลือกตั้งกลาง ของจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 แห่ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีประชาชนมารอขอใช้สิทธิ์ก่อนเวลาจำนวนมาก

โดยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล และ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้มาแสดงตัวขอใช้สิทธิ์

คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 จังหวัดจันทบุรีได้แบ่งคูหาเลือกตั้งออกเป็น 9 หน่วย คือ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 8 หน่วย และ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดอีก 1 หน่วย มีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์จำนวน 6,456 ราย / ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล” มีประชาชนที่ร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามาแสดงตัวขอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าจำนวนมาก

ซึ่ง กกต.เขต 2 จังหวัดจันทบุรีได้ให้อาสาสมัคร กกต.ซึ่งเป็นนักศึกษา และ อดีตศิษย์เก่าโรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิราษฎร์นุกูล นักศึกษาวิชาทหาร รด.ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อ และ การจราจรทำให้คล่องตัวมากขึ้น โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มีการตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบรายชื่อ 3 ชุด ก่อนที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะแบ่งชุดเข้าในคูหาที่แบ่งเป็น 6 หน่วย

คือ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด 5 หน่วย และ เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด 1 หน่วย จากการทดสอบจับเวลาพบว่าใน 1 ชั่วโมงที่ผู้มีสิทธิมาแสดงตัวขอใช้สิทธิจนกระทั่งลงคะแนนแล้วเสร็จประมาณ 50 – 60 คน ซึ่งในหน่วยเลือกตั้งกลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี มีผู้ขอลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งสิ้น จำนวน 3,758 คน

ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคม อำเภอมะขามมีจำนวนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งจำนวน 2,702 คน บรรยากาศก็คึกคักเช่นกัน

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial