วันวีรกรรม ทหารเรือไทยยุทธนาวีเกาะช้าง ลอยพวงมาลาสดุดีวีรชนทหารเรือไทย

วันวีรกรรม ทหารเรือไทยยุทธนาวีเกาะช้าง เชิดชูเกียรติทหารเรือไทยที่ได้ทำการสู้รบจนเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ ปกป้องเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติให้มั่นคง

วันที่ 17 ม.ค. 62 พล.ร.อ.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายพีรพ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ ได้ร่วมกันเปิดงาน “ วันวีรกรรม ทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 33” ประจำปี 2562 ที่บริเวณด้านหน้าอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมีข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พล.ร.อ.นพดล กล่าวว่า ทหารเรือไทยได้พลีชีพในการรับศึกทางเรือที่เกาะช้าง เมื่อปีพุทธศักราช 2484 ซึ่งถือเป็นวีรกรรมในการปกป้องผืนแผ่นดินที่สำคัญ จนทำให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และยึดถือเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังความรักชาติ

โดยได้ทำพิธีป้ายงานยุทธนาวีเกาะช้าง ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 พร้อมร่วมปล่อยสัตว์น้ำกับ ผวจ.ตราด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ จากทัพเรือภาคที่ 1 จากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และจากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ก่อนเดินทางไปขึ้นเรือหลวงตากสิน ร่วมทำพิธีลอยพวงมาลาสดุดีวีรชนทหารเรือไทยที่พลีชีพ ณ บริเวณยุทธภูมิการสู้รบที่เกิดขึ้นบริเวณด้านใต้ของเกาะช้าง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยมีทหารกองเกียรติยศยิงสลุต จำนวน 3 ชุด เพื่อเชิดชูเกียรติทหารเรือไทยที่ได้ทำการสู้รบจนเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ ชาว จ.ตราด

และข้าราชการในพื้นที่ต่างพากันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาโดยตลอด กองทัพเรือตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดตราด จึงถือเอาวันนี้ 17 มกราคมของทุกปี เป็น วันวีรกรรม ของบรรพชนทหารเรือไทย ที่ทำการรบอย่างเด็ดเดี่ยวและยอมพลีชีพในสมรภูมิรบอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องเอกราชและรักษาอธิปไตยของชาติให้มั่นคงสืบมาจนทุกวันนี้ เป็นวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ โดยจัดให้มีกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม เป็นประจำทุกปี วันวีรกรรม

Snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial