ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงพื้นที่ชายแดนตราด

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธิน ศึกษาพื้นที่และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลในสังกัด รับทราบปัญหาเพื่อนำไปปรับและแก้ไข

วันที่ 29 ม.ค. 62 นาวาเอก สุรพล ตันติวีระวงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธิน พร้อมด้วย นาวาเอก อำมร ซื่อตรง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดตราด

โดยมี นาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน พร้อมด้วยรองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ นายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน และกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานฯ แถวรอรับการตรวจเยี่ยม ณ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

นาวาเอก สุรพล ตันติวีระวงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวว่า ภารกิจในการตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดตราด ทั้ง ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 และ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการศึกษาพื้นที่และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลในสังกัด อยากมารับทราบปัญหาเพื่อนำไปปรับและแก้ไข และเน้นให้กำลังพลประพฤติและปฏิบัติอยู่ในกรอบของความเป็นทหาร ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ

โดยงานหลักต้องรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน งานรองต้องช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับการร้องขอ อีกทั้งให้กำลังพลเก็บหอมรอมริบ เพื่อต่อไปภายภาคหน้าเกษียณอายุราชการจะได้มีทุนไปเลี้ยงชีพต่อไป

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial