อาทิตย์. ม.ค. 26th, 2020

“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ”

น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วย โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองอ่าง กลางคลองภักดีรำไพ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า นักธุรกิจ ร่วมกิจกรรม“ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดจันทบุรี / สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจันทบุรี และ ภาคเอกชน

ได้จัดทำโครงการ“ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตเมืองจันทบุรี คลองภักดีรำไพ

ทำให้เขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรอดพ้นจากวิกฤติน้ำท่วม และ ภัยแล้ง และโครงการพระราชดำริฯ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ประชารัฐร่วมใจ คลองภักดีรำไพโอกาสนี้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องได้พร้อมใจกันรวมพลังชาวจันทบุรี ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ แนวริมคลองภักดีรำไพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ของครอบครัว

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 1,200 ต้น ระยะทางจากประตูระบายน้ำคลองกลาง ( ท่าฉลอง ) ถึง แยกทางเข้าวัดทองทั่ว ( บ่อเอก ) ตลอดแนว 2 ฝั่งคลองตามที่กรมชลประทานกำหนด ซึ่งผู้ที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ตามโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” จะได้รับการอำนวยความสะดวกเรื่องกล้าพันธุ์ไม้ที่พร้อมเจริญเติบโตและเป็นอนุสรณ์ความรัก ความผูกพันของครอบครัวในการร่วมทำความดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างไรก็ตามในรอบแรกนี้จำนวนผู้ปลูกต้นไม้ยังไม่ครบตามจำนวนกล้าพันธุ์ที่เตรียมไว้ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะร่วมปลุกต้นราชพฤกษ์ ริมคลองภักดีรำไพ ตามโครงการ“ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อนำไปปลูกได้ ที่สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานลานค้าหน้าจวน หมายเลขโทรศัพท์ 09 0394 9311 หรือ 08 1454 2252 หากครบ 1,200 ต้นที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก็จะปิดการรับจอง หรือชมภพากิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของเรา

กดแชร์และติดตามได้ที่:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial