“ประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ”

น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วย โครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นราชพฤกษ์และรวงผึ้ง ริมคลองภักดีรำไพ

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 ที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองอ่าง กลางคลองภักดีรำไพ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า นักธุรกิจ ร่วมกิจกรรม“ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานชลประทานจังหวัดจันทบุรี / สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเมืองจันทบุรี และ ภาคเอกชน

ได้จัดทำโครงการ“ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเขตเมืองจันทบุรี คลองภักดีรำไพ

ทำให้เขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรอดพ้นจากวิกฤติน้ำท่วม และ ภัยแล้ง และโครงการพระราชดำริฯ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ประชารัฐร่วมใจ คลองภักดีรำไพโอกาสนี้สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องได้พร้อมใจกันรวมพลังชาวจันทบุรี ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ แนวริมคลองภักดีรำไพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ของครอบครัว

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ จำนวน 1,200 ต้น ระยะทางจากประตูระบายน้ำคลองกลาง ( ท่าฉลอง ) ถึง แยกทางเข้าวัดทองทั่ว ( บ่อเอก ) ตลอดแนว 2 ฝั่งคลองตามที่กรมชลประทานกำหนด ซึ่งผู้ที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ตามโครงการ “ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” จะได้รับการอำนวยความสะดวกเรื่องกล้าพันธุ์ไม้ที่พร้อมเจริญเติบโตและเป็นอนุสรณ์ความรัก ความผูกพันของครอบครัวในการร่วมทำความดี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างไรก็ตามในรอบแรกนี้จำนวนผู้ปลูกต้นไม้ยังไม่ครบตามจำนวนกล้าพันธุ์ที่เตรียมไว้ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะร่วมปลุกต้นราชพฤกษ์ ริมคลองภักดีรำไพ ตามโครงการ“ ประชารัฐร่วมใจปลูกราชพฤกษ์เพื่อพ่อ จังหวัดจันทบุรี ” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อนำไปปลูกได้ ที่สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานลานค้าหน้าจวน หมายเลขโทรศัพท์ 09 0394 9311 หรือ 08 1454 2252 หากครบ 1,200 ต้นที่ตั้งเป้าหมายไว้ ก็จะปิดการรับจอง หรือชมภพากิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของเรา

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial