กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และให้ความรู้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต

กกต.จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมการ เลือกตั้ง 2562 เชิงสมานฉันท์และให้ความรู้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย

วันที่  31 ม.ค.62 ที่ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และให้ความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับ เลือกตั้ง 2562 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับ เลือกตั้ง 2562 และผู้เกี่ยวข้องในการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี

การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการ เลือกตั้ง 2562 แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการหาเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

รวมถึงการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการหาเสียง และมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ประมาณ 130 ราย จาก 21 พรรคการเมืองเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในส่วนของการรับสมัคร กกต.จังหวัดจันทบุรีกำหนดสถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 420,899 คน แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองจันทบุรี และ อ.แหลมสิงห์ จำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 127,163 คน / เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ท่าใหม่,อ.นายายอา,อ.แก่งหางแมว และ อ.เขาคิชฌกูฏ จำนวน 139,203 คน / เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ขลุง,อ.มะขาม,อ.โป่งน้ำร้อน

และ อ.สอยดาว จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 154,533 คน ทั้งนี้ กกต.จังหวัดจันทบุรีตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มีสิทธิในจังหวัดจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

Snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial