งานสีสันตะวันออก มหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 9

จันทบุรีแถลงข่าว งาน สีสันตะวันออก มหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 9 แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ  กระชับสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

วันที่ 21 ก.พ.62  ที่โรงแรมนิวแทรเวิลลอจ์ด จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา และนายมงคล เลิศพรทิพย์ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน สีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 9

เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ของจังหวัดจันทบุรี “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรีสู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสีสันตะวันออก

และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย กว่า 100 บูธ

ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีพิธีเปิดงาน วันอังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.ภายในงานจะมีการแสดงอัปสราจากประเทศกัมพูชา

ที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชา และเวียดนาม งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2562 ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ภาพข่าว snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial