ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระชับสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

สีสันตะวันออกมหัศจรรย์การค้า ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ครั้งที่ 9 แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ( ถนนคนเดิน คน 3 แผ่นดิน ) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ กระชับสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม บรรยากาศคึกคัก

วันที่ 26 ก.พ.62 ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นาย เฮือง สุกุลผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน และ นายงวล รัตนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา และ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ร่วมกันเปิดงานสีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน ถนนคนเดิน คนสามแผ่นดิน ครั้งที่ 9

ถนนคนเดิน

เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน ของจังหวัดจันทบุรี “การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรีสู่ภูมิภาคอาเซียน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา ภายในงาน ถนนคนเดิน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม และไทย กว่า 100 บูธ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ในปีนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ในเรื่องการส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ภายในงานมีการแสดงอัปสราจากประเทศกัมพูชา ที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย-กัมพูชา และเวียดนาม รวมทั้งการแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม งานจะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial