ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมอำเภอสัตหีบและ ปปส ภ 2 สกัดกั้นยาเสพติด เส้นทางลำเลียงยาเสพติดทางทะเล

ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหา ปกป้องและปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติด ในพื้นที่ มุ่งเน้นเส้นทางเชื่อมโยงทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.62 ที่ท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี ส่งเรือหลวงสัตหีบ โดยนาวาตรีจตุพร จตุทอง ผู้บังคับการเรือฯ พร้อมกำลังพล สกัดกั้นยาเสพติด

ร่วมกับนายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัด /เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.สัตหีบ ผู้แทนหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 ผู้แทน กอรมน.จ.ชลบุรี

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันออกปฏิบัติการในการป้องกันเส้นทางลำเลียงยาเสพติดทางทะเล ตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน

สกัดกั้นยาเสพติด

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าวันนี้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันบูรณาการร่วมกัน ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยเฉพาะการมุ่งเน้นเส้นทางเชื่อมโยงทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการป้องกันและป้องปรามยาเสพติด ที่จะขนส่งทางทะเลอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้สุ่มเข้าตรวจสอบเรือประมงในพื้นที่อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการตรวจสอบไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องชาวประมงที่ทำการประมงในทะเลในครั้งนี้

พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า วันนี้ได้มามอบนโยบายให้เรือหลวงสัตหีบ ในการสนับสนุนการปฏิบัติการในการป้องกันยาเสพติดร่วมกับอำเภอสัตหีบซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติการทางเรือ กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 เล็งเห็นความสำคัญและยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบัติการต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน โดยให้ความสำคัญ กับการสกัดกั้นยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเส้นทางเชื่อมโยงทางทะเลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการป้องกันและป้องปรามยาเสพติดที่จะขนส่งทางทะเล เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบอีกเส้นทางหนึ่ง ขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติให้บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลมุ่งเน้นในการรักษาอธิปไตยและความมั่งคงของประเทศชาติ

สโนโฟกัสตะวันออก

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial