11 หน่วยงาน ผจญเพลิง รับมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงาน ผจญเพลิง ท้องถิ่น รับมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านเครื่องเขียน

ผจญเพลิง

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.  11 หน่วยงาน ผจญเพลิง ท้องถิ่น รับมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ        เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่วยอุปกรณ์เครื่องเขียนใจกลางเมืองจันทบุรี โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองจันทบุรี รวม 11 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลเมืองจันทบุรีบาดเจ็บ 1 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้เสี่ยงภัยเข้าปฏิบัติงาน จังหวัดจันทบุรีและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

 โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอเมืองจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ที่นำสรรพกำลังผจญเพลิงในเหตุการณ์เพลิงไหม้ ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน ใจกลางเมืองจันทบุรี ได้ปฎิบัติงานกันอย่างเต็มกำลังสามารถทั้งเสี่ยงภัยเพื่อพี่น้องประชาชน เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

จังหวัดจันทบุรี กาชาดจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มอบใบประกาศณียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ           แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง 11 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลเมืองจันทนิมิต เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ เทศบาลเมืองท่าช้าง เทศบาล

ตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลเกาะขวาง เทศบาลตำบลบางกะจะ เทศบาลตำบลค่ายเนินวง องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง พร้อมมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน 49 นาย ณ ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียน เทศบาลเมืองจันทบุรี

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial