จ.จันทบุรี เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนตลาดพลอย ถนนศรีจันท์

ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น  หมู่บ้าน otop แหล่งซื้อขายอัญมณี เส้นทางเศรษฐกิจริมน้ำจันทบูร

ที่ ชุมชนตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวเดินเยี่ยมชม หมู่บ้าน OTOP วิลเลจน์ เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ ที่ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งซื้อขายอัญมณี เส้นทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงชุมชนริมน้ำจันทบูร

หมู่บ้าน-otop พลอยเมืองจันท์ซึ่งโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ในการมุ่งเน้นพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้ที่ดีขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมสนับสนุน และส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนมีความตื่นตัว

ในการจะรวมพลังคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลต่อภาพรวมในเรื่องของการท่องเที่ยว ชุมชนตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ อำเภอเมืองจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักและเป็นเมืองแห่งความสุข ในพิธีเปิดมีการแสดงวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ไทย – จีน – ญวน ชิมแมนูเด็ดอาหารถิ่นจันทบูร อาทิ หมูห๋อง เส้นจันท์ผัดกุ้ง ขนมตาแบ๊ว นิทรรศการขั้นตอนการแปรรูปพลอยให้เป็นอัญมณีเลอค่าสร้างรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งล่องเรือย้อนอดีตชมแหล่งเศรษฐกิจสำคัญริมน้ำจันทบูร ที่ปัจจุบันถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงแต่วิถีชีวิตของคนชุมชนริมน้ำจันทบูรและตลาดพลอยจันทบุรียังคงคึกคักและมีมนต์เสน่ห์ให้นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตลอดเวลา

โฟกันตะวันออก รายงาน

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial