รำลึกถึงทหารหาญ บรรจุอัฐิอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พร้อมจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเพื่อ รำลึกถึงทหารหาญ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 13.19 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิและจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและพิธีวางพวงมาลา เพื่อ รำลึกถึงทหารหาญ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 30 กรกฎาคม ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับพิธีบรรจุอัฐิและจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมจำนวน 6 นาย ประกอบด้วยพิธีบรรจุอัฐิอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย ได้แก่ พลเรือเอก นคร พิบูลย์สวัสดิ์ และ พลเรือโท จุมพล หงส์ทองพิธีจารึกชื่อผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยขอจารึกชื่อไม่บรรจุอัฐิเนื่องจากได้ลอยอังคารไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 นาย ได้แก่ นาวาตรี นาวี พุฒฉานุ เรือเอก พัลลภ กล่อมจิตร เรือเอก สวิง เกิดแสง และขอจารึกชื่อไม่บรรจุอัฐิ เนื่องจากนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 1 นาย คือ อาสาสมัครทหารพราน อนันต์ วิเชียรทอง

รำลึกถึงทหารหาญหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2367 ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยพระองค์ทรงใช้ทหารมะรีน ชื่อเรียกทหารนาวิกโยธินในขณะนั้น เป็นทหารกองเกียรติยศในโอกาสที่เสด็จฯ ต่างประเทศ และเสด็จฯเยี่ยมประชาชนตามหัวเมืองต่างๆ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ได้แบ่งทหารเรือเหล่าพลรบออกเป็น 3 พรรค ได้แก่ พรรคนาวิน พรรคกลินและพรรคนาวิกโยธิน โดยในปี 2475 ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังให้เหมือนทหารราบของกองทัพบก พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองพันนาวิกโยธิน จากนั้นได้มีการปรับปรุงกำลัง พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่หลายครั้งเช่นในปี 2482 ได้ตั้งเป็นกรมนาวิกโยธินขึ้นที่สัตหีบ

ขึ้นตรงต่อสถานีทหารเรือสัตหีบ และต่อมาในปี 2494 ได้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กรมนาวิกโยธินได้ปรับกำลังเป็นกองป้องกันสถานีทหารเรือสัตหีบ กระทั่ง 4 ปีต่อมา รัฐบาลได้อนุมัติให้สถาปนากรมนาวิกโยธินขึ้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2498 ตามหลักนิยมของนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาทหารนาวิกโยธินจึงได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย นับแต่นั้นมา

โดย โฟกัสตะวันออก รายงาน

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial