การศึกษา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับสมาคมโรตารี่ เกาะช้าง เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงานโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาการจัดดอกไม้สด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตราด เพื่อรวบรวมแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่สถานประกอบกิจการที่มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมุ่งมั่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการของผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแร...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ต่อยอดองค์ความรู้สู่การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อขยายการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในสถานประกอบกิจการ

โรงแรมโซเนวา คีรี เก...

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial