Kick Off !!! บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

วันที่ 16 พ.ย. 65

เข้าร่วมกิจกรรม Kick off บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมปรับภูมิทัศน์ เพื่อรองรับประชาชนเข้ารับบริการที่หน่วยงานให้บริการ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนดำเนินการให้เป็นกิจวัตร เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดตราด “สวยสงาด”

Clip ประกอบการดำเนินงาน

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial