สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด

ในฐานะคณะทำงานผู้รับผิดชอบและดูแลคนยากจน ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงพื้นที่ติดตามผลและตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามฐานข้อมูล TPMAP เขตอ.แหลมงอบ จ.ตราด

โดยนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด นำทีมเจ้าหน้าที่ เข้าประสานให้คำแนะนำ และปรึกษาเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือในมิติรายได้ วิเคราะห์สภาพปัญหาของครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน เพื่อช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ในการนี้ สนพ.ตราด ได้เป็นตัวแทนมอบจักรยาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพอีกด้วย

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial