ตลาดการค้าบ้านแหลม เปิดตรวจโควิด19 แม่ค้าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ตลาดการค้าบ้านแหลม ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตรวจคนเข้าเมืองและสาธารณสุขอำเภอ เปิดตรวจโควิด19 แม่ค้าและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลาด สร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยไร้โควิด

ที่อาคารบริการนักท่องเที่ยว ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พันจ่าเอกประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโป่งน้ำร้อน เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการ “ตรวจแล้วเจอ ดีกว่าประมาทเผอเรอ แล้วคนอื่นเดือดร้อน”พร้อมด้วย ดร. รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจังหวัดจันทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เปิดตรวจโควิด19 สร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยไร้โควิด

โครงการนี้มีเป้าหมายในการตรวจพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการค้าขายในตลาดบ้านแหลมตลอดจน เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานตลาดบ้านแหลมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ทั้งคนไทยและคนกัมพูชา เป็นการตรวจเชิงลึกค้นหาเชื้อโควิด19 เพื่อสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยไร้โควิด เป็นจุดกระจายสินค้าไปยังกัมพูชาที่มีมาตรฐานบนพื้นฐานความปลอดภัย 100% โดยเริ่มตรวจวันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์อำเภอโป่งน้ำร้อนที่ช่วยทำให้ชายแดนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และจะเป็นต้นแบบของตลาดการค้าที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยไร้โควิด

ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลม เป็นตลาดที่เปิดรองรับกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่มีการเดินทางจากทั่วประเทศเพื่อเข้ามาสู่ระบบการขนถ่ายสินค้ารวมถึงสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ผลไม้ทุเรียน เงาะ มังคุด จากตลาด เนินสูง จันทบุรี นำเข้ามาขายส่งต่อให้พ่อค้าคนกลางจากกัมพูชา  ซึ่งคลัสเตอร์โควิด19 บริเวณตลาดเนินสูง ถือเป็นจุดเสี่ยงสูงจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการการตรวจและการป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อให้ตลาดการค้าขายแดนบ้านแหลมเป็นตลาดที่ปลอดเชื้อโควิด19 แบบ 100% เพื่อขับเคลื่อนระบบของธุรกิจการส่องออกระหว่างประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐานการปลอดเชื้อโควิด19 ต่อไป

Cr.ภาพ ไพโรจน์ อนุ

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial