กองทัพเรือสร้าง ตู้ความดันอากาศบวก ใช้ปฏิบัติงานสู้ภัย Covid-19

กองทัพเรือสร้าง ตู้ความดันอากาศบวก สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารเรือ เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม   โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่าตามที่พลเรือเอก  ชาติชาย   ศรีวรขาน  ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้นโยบายแก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดจนมีดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ตู้ความดันอากาศบวก ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ได้

โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจึงได้ปฏิบัติการสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดสร้าง ตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Chamber) ต้นแบบจำนวน 7 ตู้ เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารเรือทั้งนี้ ตู้ความดันบวก เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือติดเชื้อ Covid-19 และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ จากคนไข้มาสู่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรอง  การดำเนินงานโครงการจัดสร้างตู้ดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันการจัดสร้างได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือในวันทึ่ 4 มิถุนายน2564  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ทั้งนี้  ตู้ความดันบวก จำนวน 7 ตู้จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลทหารเรือทั้ง 3 แห่งได้แก่ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า   รพ. สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ และ รพ. อาภากรเกียรติวงศ์

ในการดำเนินการจัดสร้างได้ใช้ศักยภาพของกำลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ  ทั้งในการออกแบบและจัดสร้างพร้อมกับมีการทดสอบประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล     สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างราคาตู้ละ 70,000 บาท รวม7 ตู้เป็นเงิน 490,000 บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจากผู้มีอุปการะคุณแก่กองทัพเรือ ได้แก่สมาคมภริยาทหารเรือนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 48  นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 81 และมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี

นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานของกองทัพเรือโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือที่ได้ร่วมเป็นพลังในการเตรียมพร้อมรับมือในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 และเป็นความภาคภูมิใจของทหารเรือทุกนายที่ได้ช่วยกันให้วิกฤตินี้ผ่านพ้นไปด้วยความสามัคคี ภายใต้แนวทางของ    พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี”

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial