รวมใจพัฒนา สร้างโอกาสให้ผู้พลั้งพลาด

 2 หน่วยงาน จับมือกัน รวมใจพัฒนา ต่อยอดสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ผู้พลั้งพลาด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 25 ก.ย. 62 ที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นางปิ่นมณี  พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา พร้อมด้วยนายสุนันท์ เพชรเกลี้ยง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ได้ให้การต้อนรับนายปรมะ จำรัสโรมรัน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรี และพาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของทัณฑสถานฯหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมใจพัฒนารวมใจพัฒนา

โดยทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจาร่วมกับหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จะจัดสวนเป็นสวนหย่อม ให้ประชาชนที่มาลานค้าชุมชนไว้ใช้พักผ่อนหย่อนใจและได้เห็นฝีมือของผู้พลั้งพลาดที่ฝึกมาแล้วมีฝีมือไม่แพ้มืออาชีพ พร้อมทั้งจะจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทางทัณฑสถานฯ สำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะหาผู้ทำสวนหย่อม สวนสวยงาม หรือปรับทัศนียภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท หมู่บ้านจัดสรร สามารถให้โอกาสผู้พลาดพลั้งเหล่านี้ ไปจัดสวนในโครงการของท่านได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และพัฒนาลานค้าชุมชน อีกทั้งจะสร้างที่ขายผลไม้โดยใช้พื้นที่ในลานค้าชุมชนเป็นที่จำหน่ายทุเรียน และมองไปการสร้างอาชีพให้ผู้พลาดพลั้งที่พ้นโทษมาแล้วมาขายผลไม้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อเข้าถึงสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี มหานครผลไม้รวมใจพัฒนา

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจามีพื้นที่ 509 ไร่ 66 ตารางวา เป็นทัณฑสถานที่มีความมั่นคงระดับต่ำ มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังชายชั้นดีขึ้นไป ที่มีกำหนดโทษเหลืออยู่ไม่เกิน 7 ปี ต้องโทษครั้งแรก เป็นทัณฑสถานที่ไม่มีเครื่องป้องกันการหลบหนี เช่น กำแพง เครื่องพันธนาการ หรือ สิ่งกีดขวางที่มีความมั่งคงเป็นพิเศษเหมือนเช่นเรือนจำอื่น ๆ ทั่วไป และยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ใช้ชีวิตคู่กับภรรยาในทัณฑสถานได้เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง มีการดำเนินการโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการฝึกอาชีพเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ งานก่อสร้าง การเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้ต้องขังได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกรวมใจพัฒนารวมใจพัฒนา

 

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial