ร้านอาหาร เสี้ยวจัน อีกหนึ่งก้าวสำคัญ สานฝัน “คืนคนดีสู่สังคม”

ร้าน เสี้ยวจัน ที่เป็นมากกว่าร้านอาหารแต่เป็นสะพานเชื่อมเปิดโอกาสให้อดีตผู้พลั้งพลาดกลับสู่สังคมอย่างแท้จริง

วันที่ 11 ก.ย. 62 สำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) จันทบุรี กรมการกงสุล ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรมราชทัณฑ์ ในการปรับห้องเก็บของบริเวณหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) จันทบุรี ให้เป็นสาขาของร้านอาหารเรือนจันครัวไทย เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมายังลานค้าชุมชน โดยใช้ชื่อร้านอาหารว่า “เสี้ยวจัน” ซึ่งหมายถึงเสี้ยวหนี่งของโครงการเรือนจันแลนด์ โดยมีดร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายปรมะ จำรัสโรมรัน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ แขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ อ.ยงยุทธ ประกอบศิลป์ ผู้จัดการร้านอาหารเสี้ยวจันในการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันแรกเสี้ยวจัน

โดยอ.ยงยุทธ ประกอบศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ ปรับปรุงและควบคุมการก่อสร้าง ร้านอาหาร เสี้ยวจัน เช่นเดียวกันกับร้านกาแฟ Inspired by Princess ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี และเป็นผู้สอนวิชาชีพ การทำขนม วิชาธุรกิจเบื้องต้น ให้แก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำหลายแห่ง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ได้เห็นความสามารถและโอกาสในการทำโครงการอย่างยั่งยืนจึงได้มอบหมายให้เป็นผู้จัดการร้านอาหารเสี้ยวจันคืนคนดีสู่สังคม

นอกจากนี้ร้านเสี้ยวจันได้รับทุนสนับสนุนการก่อสร้างทั้งหมดจากคุณธนันท์ จิรายศพัฒน์ ซึ่งรู้จักโครงการเรือนจันแลนด์จากบทความ “จากใจคนข้างนอก” และมีจิตกุศลอยากเห็นโครงการดังกล่าวขยายสาขาอย่างเป็นรูปธรรมเสี้ยวจัน

ดร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี ผู้ริเริ่มโครงการเรือนจันแลนด์ เชื่อในภารกิจการ “คืนคนดีสู่สังคม” ผ่านการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงาน เตรียมความพร้อมผู้พลาดพลั้งในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และได้เปิดเรือนจำให้บุคคลภายนอกสัมผัสชีวิตของผู้พลั้งพลาด ได้อนุเคราะห์ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การจัดส่งอาหารมายังร้านเสี้ยวจัน สนับสนุนโต๊ะพร้อมเก้าอี้ให้แก่ร้าน การสนับสนุนที่เกิดขึ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า หน่วยงานราชการแม้ไม่ได้มีภารกิจภารกิจเกี่ยวข้องกัน ก็สามารถร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นได้ร้านอาหาร เสี้ยวจัน

การขยายสาขาสร้างร้านเสี้ยวจันมีจุดประสงค์เพื่อสร้างงานให้แก่อดีตผู้ต้องขังและเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้พลาดพลั้งที่ได้รับการฝึกอาชีพแล้วสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพจริง สร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ผู้พลาดพลั้งในเรือนจำเนื่องจากอาหารทั้งหมดมาจากโครงการเรือนจันแลนด์ พัฒนาพื้นที่ลานค้าชุมชนอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาเยือนโดยมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการเรือนจำแลนด์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเป็นการแสดงถึงความมีส่วนร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นในการคืนคนดีกลับสู่สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้าน “การทูตเพื่อประชาชน”เสี้ยวจัน

ทั้งนี้ร้านเสี้ยวจันเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญ สานฝันเป้าหมายสูงสุดของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ที่อดีตผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีของสังคมไม่ไปกระทำผิดซ้ำอีกประกอบอาชีพสุจริต และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยินดีและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)  ดูแลอดีตผู้ต้องขังที่พ้นโทษกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุขอยู่ร่วมกับครอบครัว สังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย นอกจากนี้ร้านเสี้ยวจันเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.30น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน เลิศรสให้ได้ลิ้มลอง มีมุมอาร์ตให้ถ่ายภาพสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้มาใช้บริการ มีที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) จันทบุรี ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial