วันรพี เทิดพระเกียรติ บิดาแห่งกฎหมายไทย

วันรพี ระลึกถึงพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ฯ บิดาแห่งกฎหมายไทย ผู้วางรากฐานกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดงาน วันรพี ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและระลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีนายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวลัดดาวัลย์ กูลเกตุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระรูป

พร้อมทั้งนำคณะผู้พิพากษา คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดจันทบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี กล่าวสดุดี ภายในงานมีพิธีทางสงฆ์ ถวายปิ่นโต ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม มี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยโรงเรียนศรียานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งทั้งสามโรงเรียนจะได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ทีมจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับสิทธิในการเข้าแข่งขันในระดับภาคอีกด้วย

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial