วันรวมพลคนกู้ภัย บริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี จัดกิจกรรม วันรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 พร้อมบูรณาการความร่วมมือแสดงศักยภาพ สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

วันที่ 24 ก.พ.62  ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จังหวัดจันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจ แก่อาสาสมัครกู้ภัย จาก 4 ภาคตะวันออกที่เดินทางมาร่วมงาน วันรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562

และซักซ้อมแสดงศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยครั้งนี้ มี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรม วันรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลในการจัดการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ อปท. ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย อันนำไปสู่ความประสานความร่วมมือที่ดี มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บูรณาการประสานความร่วมมือเชื่อมความสัมพันธ์ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

โดยครั้งนี้มีการจำลองเหตุการณ์สาธารณะภัย 4 สถานี คือ จำลองเหตุการณ์การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุเรือล่ม / จำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ทางถนน / จำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถบรรทุกแก๊ส เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บที่ต้องเร่งช่วยเหลือทางอากาศ และ สถานการณ์จำลองเหตุเพลิงไหม้อาคารที่สูง ซึ่งมีการบูรณาการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและสามารถช่วยผู้บาดเจ็บได้ตามแผนและเวลาที่กำหนดวันรวมพลคนกู้ภัย

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial