สองล้อเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม มอบโอกาสให้เด็กยากจน เดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวก

เด็กนักเรียนยากจนในชนบท เดินเท้าไปโรงเรียนไม่มีรถ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดโครงการ สองล้อเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ลานอนุสรณ์สถานบ้านหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นาวาเอก ประจวบ มะลิทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สองล้อเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม พร้อมด้วย นาวาโท สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 บ้านหาดเล็ก นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ น.ส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกเอกชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีมอบรถจักรยานจํานวน 26 คัน และร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเล็ก

สองล้อเติมฝัน

สําหรับเด็กนักเรียนยากจนในชนบท และนักเรียนที่เดินเท้าไปโรงเรียนไม่มีรถ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในชนบทเหล่านี้ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จึงเล็งเห็นความสําคัญของเด็กยากจนเหล่านี้ จึงได้จัดโครงการสองล้อเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม เพื่อให้พวกเขาสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างสะดวก และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ออกกําลังกาย

เรียนรู้กฎหมายจราจรอีกด้วย และการขับขี่อย่างปลอดภัย ในการรับมอบจักรยานในวันนี้ต้องเป็นโรงเรียนที่ยากจนและขาดแคลนจักรยานมาโรงเรียน และต้องตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี และต้องมีระยะทางที่มาโรงเรียนอย่างน้อย 2 กิโลกรัม ถึง 4 กิโลกรัม เป็นอย่างน้อย 

ให้นักเรียนยากจนบางส่วนที่บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนและต้องเดินเท้าไปกลับโรงเรียนวันละหลายกิโลเมตร ซึ่งถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยเฉพาะการขาดเรียนบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน เนื่องจากไม่สามารถเดินมาโรงเรียนได้ และการโดยสารประจําทางมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ  เช่น ตัดผมให้เด็กนักเรียน ร่วมแจกขนมให้เด็กเป็นต้น

snow focustawanorg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial