บิ๊กป้อม ลงพื้นที ตะวันออก สร้างขวัญกำลังใจ แก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า

บิ๊กป้อม ลงพื้นที

บิ๊กป้อม ลงพื้นที ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก และ คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2562

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก และ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่า โดยมีพลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กล่าวรายงาน

พร้อมด้วย พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการป้องกันชายจันทบุรีและตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ใส่ปุ๋ย และ รดน้ำบำรุงต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ และ ได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อรับทราบปัญหา-อุปสรรคในการทำงาน และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา จากนั้นได้มอบสินไหมทดแทนแก่ราษฎรและครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต และ บาดเจ็บจากสถานการณ์ช้างป่าจำนวน 10 ราย

เป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 4 ราย //เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 1 ราย เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 2 ราย//เจ้าหน้าที่ของฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ จบ. คลองเรือแตก 1 ราย //และเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ชลบุรี 2 ราย บิ๊กป้อม ลงพื้นที พร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่ 2562

ให้แก่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด จำนวน 16 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้มอบแนวทางการทำงานอนุรักษ์บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ตะวันออกภาคตะวันออกให้เป็นไปอย่างบูรณาการ สนองแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และอวยพรให้เจ้าหน้าที่และครอบครัวทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และ หน้าที่การงาน มีความตั้งใจในการทำงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาท ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว น้ำตกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หนังสือพิมพ์โฟกัสตะวันออก รายงาน

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial