นิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จัด นิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย 

วันที่ 18 ม.ค.62 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีเปิด นิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ซึ่งมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม โดยมี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีคณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นิทรรศการ ธงไตรรงค์

เนื่องจากสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ 3สถาบันหลักของชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระกรุณาที่เสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้บังเกิดมีในสยามประเทศ จวบจนปัจจุบัน ธงชาติไทยจึงเสมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยของเรามาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล อีกทั้งยังมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน และมากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แนวทางการแสดงความเคารพการใช้ธงชาติในวาระต่างๆจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ชาวไทย สมควรที่จะเรียนรู้ธรรมเนียมที่ถูกต้อง เพื่อที่จะปฏิบัติได้ต่อสัญลักษณ์ของชาติได้อย่างเหมาะสม

และนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย เกิดจากความร่วมมือจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี การนี้โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้รับมงกุฎนามพระราชทานจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จึงได้ร่วมรังสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยตลอดจนการบรรยายทางวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้ในมิติที่กว้างขวาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนสืบต่อไป

snow focustawanorg

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial