สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

พระราชกรณียกิจจันทบุรี ทรงเยี่ยมชมวิถีชีวิต รวม 3 วัน สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

ในห้วงระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติ พระราชกรณียกิจจันทบุรี ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมในการนี้ด้วย โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จ

ซึ่งวันแรก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมความคืบหน้าและศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซนได้นำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือวัดโรมันคาทอลิกจังหวัดจันทบุรี / อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่แม่น้ำจันทบุรี ตรงข้ามชุมชนเก่าแก่ ริมน้ำจันทบูร มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา วิหารปัจจุบันนี้เป็นหลังที่ 5 มีอายุรวมแล้วกว่า 100 ปีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล นับเป็นหนึ่งในวิหารที่มีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายในวิหารประดับตกแต่งอย่างสวยงามแบบโกธิค มีช่องกระจกสแตนกราสเป็นภาพนักบุญต่าง ๆ เพดานก่อสร้างเป็นท้องเรือไม้โนอา พื้นปูด้วยหินอ่อน มีแม่พระตกแต่งด้วยพลอยเลอค่าของชาวจันทบุรีกว่า 200,000 เม็ด รวมน้ำหนักมากกว่า 2 หมื่นกระรัต ฐานหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์ ประดับอาภรณ์ด้วยทองคำและพลอยชนิดต่างๆ ยอดของโบสถ์บนหอระฆังที่เคยเอาลงเมื่อช่วงสงครามอินโดจีนได้มีพิธีอัญเชิญขึ้นอีกครั้งหลังในช่วงฉลองวัด 100 ปี

พระราชกรณียกิจจันทบุรีปัจจุบันมีคุณพ่อทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต เป็นเจ้าอาวาสในแต่ละวันจะมีประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมโบสถ์ที่สวยงามนี้ทุกวันแต่หากมีพิธีทางศาสนาจะไม่สามารถเข้าภายในโบสถ์ได้ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงวัฒนธรรมไทย – จีน – ญวน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมตลาดพลอยเมืองจันท์ โดยรถบัสพระที่นั่งจอดเทียบบริเวณตรอกแจ่มจันท์ เสด็จพระราชดำเนินเข้าตลาดพลอยซอยกระจ่าง โดยนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เบิกตัวนายฐิติ เอกบุญยืน และ นายอดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ผู้บริหารสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีถวายรายงาน

และนำเยี่ยมชมบรรยากาศการซื้อขายพลอยภายในตลาดพลอยที่เป็นศูนย์รวมพลอยจากทั่วโลก จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากตลาดพลอยไปสู่ชุมชนริมน้ำจันทบูร โดยมี นางประไพพรรณ ฉัตรมาลัย ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนริมน้ำจันทบูร บ้านเลขที่ ๖๙ ถวายรายงานและนำเยี่ยมชม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยและสอบถามรายละเอียดตลอดเส้นทางจากตลาดพลอยซอยกระจ่างจนสุดถนนชุมชนริมน้ำจันทบูรระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เฝ้ารอรับเสด็จได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ทรงเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์ แย้มพระสรวลและ มีพระปฏิสันถารกับชาวบ้านที่มารอรับเสด็จเป็นระยะ ๆสร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ / โรงพยาบาลพระปกแกล้า /วังสวนบ้านแก้ว / พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรีภายในค่ายตากสิน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคาร สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บ้านเสม็ดงามซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์รวมรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนนานาชาติแห่งแรกของโลก เป็นที่ศึกษา วิจัย และแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ตลอดระยะเวลา 3 วันที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจันทบุรีอย่างล้นพ้น

Snow Focus รายงาน

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial