สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ผลิตช่างตัดผมชาย เพิ่มอาชีพอิสระให้คนตราด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
      
เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหญ่ อำเภอเเหลมงอบ จังหวัดตราด

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial