สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะงานไม้ ให้ชุมชน นำไม้เก่ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ใหม่ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
วันที่ 16 ธันวาคม 2565
นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารด้านการท่องเที่ยว (งบพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ วัดบ้านโป่ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ทั้งนี้ นายประทีป เลขาพันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดตราด ร่วมลงพื้นที่และกล่าวถึงความห่วงใยจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน …

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial