สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะฝีมือนวดแผนไทย ในพื้นที่เกาะช้าง ต้อนรับผู้บริการและนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารด้านการท่องเที่ยว (งบพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
 
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ร้านณัฐฐานวดไทย อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปีพ.ศ. 2566 สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครฝึกได้ที่ FB สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับประชาชนชาวตราดเท่านั้น

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial