สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด และจังหวัดตราด ร่วมสร้างทักษะ เพิ่มรายได้ มีงานทำ “ในสาขาการทำเบเกอรี่”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
วันที่ 8 ธันวาคม 2565
นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารด้านการท่องเที่ยว
(งบพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
ในหลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการทำเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลบางปิด จังหวัดตราด
 
 
 
โดย มีนายประทีป เลขาพันธ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจังหวัดตราด ร่วมลงพื้นที่มอบความห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และปิดฝึกอบรม

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial