สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด พัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

นายสุชัย พงศ์พัฒนาพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคในการฝึกอบรม พร้อมทั้งแนะนำการนำทักษะได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในงานได้อย่างแท้จริง และสามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ได้ตามมาตรฐาน


ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.กรุงเทพตราด ได้มีทักษะในการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ จัดทำรายงาน Dashboard สรุปข้อมูลและเชื่อมโยงกับ Data Source จากแหล่งต่างๆ ได้ และยังสามารถเพิ่มผลิตภาพให้กับงานได้อีกด้วย

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial