ประกาศ จดทะเบียนเลิกบริษัท ของบริษัท ภาคิน999 คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัท ภาคิน999 คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนไว้แล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดจันทบุรี ได้ทำหนังสือรับรอง โดยขอรับรองว่าบริษัท ภาคิน999 คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0225560001102 และได้ประกาศ จดทะเบียนเลิกบริษัท 

ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ซึ่งผู้ชำระบัญชีคือ 1.นายภาคิน รัตนาธนบดี 2.นางภัทชณา มัธยมชาติ 3.ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ฮังโยธา โดยให้ผู้ชำระบัญชีทุกคนกระทำการร่วมกัน

จดทะเบียนเลิกบริษัท

สโนว์ โฟกัสตะวันออก

About Post Author

ข่าวที่คุณอาจพลาดชม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial